Zdjęcia z warsztatów, obozów, kolonii letnich i zimowisk organizowanych przez "Globe" od 1998 roku:

warsztaty WOLA SĘKOWA, sierpień 2015:

Dźwiniacz Dolny (Bieszczady), lipiec 2015:

warsztaty WOLA SĘKOWA, sierpień 2014:

artystyczny obóz językowo-konny dla dzieci i młodzieży, Dźwiniacz Dolny (Bieszczady) od 29 czerwca do 6 lipca 2014:

warsztaty WOLA SĘKOWA, luty 2014 :

KOLONIE W KORBIELOWIE 2003 r.:

SIDZINA 2001 r.:

ZIMOWISKO 2000 r.:

WOLA MICHOWA 2000 r. :

ŻEGIESTÓW 2000 r.:

WOLA MICHOWA 1999 r.:

KRYNICA 1998 r.: