509 326 976

GLOBE - Kursy Języka Angielskiego

1. Działa oficjalnie, swoją ofertę, świadectwa, rachunki daje na piśmie.

2. Udziela wyczerpujących informacji na temat metod nauki, wielkości grup, kwalifikacji lektorów, toku kursów i ceny.

3. Dyrektor ma wykształcenie neofilologiczne i praktykę w nauczaniu języka. Nauczyciele są neofilologami albo mają ukończone kursy metodyczne i zdane egzaminy na poziomie Proficiency.

4. Przeprowadza test wstępny (ustny i pisemny) oraz rozmowę kwalifikacyjną na temat potrzeb kandydata.

5. Uczeń może odbyć lekcję próbną lub ma prawo wycofania się z kursu po kilku zajęciach i zwrotu pieniędzy.

6. Gwarantuje ciągłość nauki od poziomu podstawowego do zaawansowanego i przeprowadza egzaminy wewnętrzne. Dobrze, jeśli przygotowuje do First Certificate in English albo Toefl.

7. Posługuje się nowoczesnymi podręcznikami renomowanych wydawnictw, nagraniami i filmami.

8. Grupy nie są większe niż 15-osobowe, uczniowie w podobnym wieku i na zbliżonym poziomie.

9. Lektorzy stosują aktywizujące metody. Unikają używania polskiego. Każdy uczeń ma okazję mówić, brać udział w grach. Nauczyciel daje i sprawdza prace domowe.

10. Metodyk szkolny udziela uczniom konsultacji, dyrektor wizytuje lekcje, uczniowie mają możliwość wyrazić swoją opinię o szkole w ankietach.